KONSULTACJE SPOŁECZNE ZMIAN W LSR

12/08/2020
KONSULTACJE SPOŁECZNE ZMIAN W LSR

Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. rozpoczyna proces konsultacji społecznych w sprawie aktualizacji  LSR. Uwagi mogą wnosić wszyscy mieszkańcy obszaru objętego LSR oraz instytucje i organy działające na tym obszarze. Konsultacje potrwają od 12 sierpnia 2020 r. do 19 sierpnia 2020 r. 

Zachęcamy do wyrażania swoich opinii w powyższej sprawie.

Swoje propozycje i uwagi prosimy wysyłać na załączonym formularzu na adres mailowy: [email protected] oraz drogą korespondencyjną na adres:

Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.,
Krwony 32

62-720 Brudzew

 • Formularz dokonywania zmian w LSR

  Pobierz
 • Opis stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD

  Pobierz
 • Lokalna Strategia Rozwoju (LSR)

  Pobierz
 • Plan szkoleń

  Pobierz
 • Plan działania

  Pobierz
 • Plan komunikacji

  Pobierz
 • Budżet LSR

  Pobierz
 • Harmonogram naborów

  Pobierz
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".