Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

KONSULTACJE SPOŁECZNE ZMIAN W LSR

16/05/2019
KONSULTACJE SPOŁECZNE ZMIAN W LSR

Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. rozpoczyna proces konsultacji społecznych w sprawie aktualizacji LSR wraz z załącznikami. Uwagi mogą wnosić wszyscy mieszkańcy obszaru objętego LSR oraz instytucje i organy działające na tym obszarze. Konsultacje potrwają od 16 maja do 23 maja 2019 r. do godz.15:00.

Zachęcamy do wyrażania swoich opinii w powyższej sprawie.

Swoje propozycje i uwagi prosimy wysyłać na załączonym formularzu na adres mailowy: [email protected] oraz drogą korespondencyjną na adres:

Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.,
ul. Kolska Szosa 3,
62-700 Turek.

 

Dziękujemy za Państwa opinie i zaangażowanie!

 

 • Lokalna Strategia Rozwoju

  Pobierz
 • Załącznik nr 1 - Procedura dokonywania zmian i kryteriów oceny

  Pobierz
 • Załącznik nr 3 - Plan Działania

  Pobierz
 • Załącznik nr 4 - Budżet LSR

  Pobierz
 • Załącznik nr 5 - Plan Komunikacji

  Pobierz
 • Formularz dokonywania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju i kryteriach oceny

  Pobierz