KONSULTACJE SPOŁECZNE

18/01/2018
KONSULTACJE SPOŁECZNE

Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. rozpoczyna proces konsultacji społecznych w sprawie aktualizacji LSR, Planu komunikacji oraz załącznika nr 1 do Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu. Uwagi mogą wnosić wszyscy mieszkańcy obszaru objętego LSR oraz instytucje i organy działające na tym obszarze. Konsultacje potrwają od 18 stycznia do 25 stycznia 2018 r. do godz.16:00. Zachęcamy do wyrażania swoich opinii w powyższej sprawie.

Swoje propozycje i uwagi prosimy wysyłać na załączonym formularzu na adres mailowy: [email protected] oraz drogą korespondencyjną na adres:

Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.,
ul. Kolska Szosa 3,
62-700 Turek.
Dziękujemy za Państwa opinie i zaangażowanie.

 • Formularz dokonywania zmian

  Pobierz
 • Procedura dokonywania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz przyjmowania i aktualizacji kryteriów oceny

  Pobierz
 • Lokalna Strategia Rozwoju

  Pobierz
 • Zał. nr 1 do procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu

  Pobierz
 • Plan komunikacji

  Pobierz
 • Harmonogram do planu komunikacji na rok 2018

  Pobierz
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".