Koordynator projektu „PermakulTURa – transfer i wymiana wiedzy na obszarach wiejskich”.

14/12/2022
Koordynator projektu „PermakulTURa – transfer i wymiana wiedzy na obszarach wiejskich”.

Zapraszamy do składania ofert na koordynację projektu pod nazwą „PermakulTURa – transfer i wymiana wiedzy na obszarach wiejskich”.

Koordynator będzie odpowiedzialny za nadzór projektu pod względem merytorycznym i organizacyjnym – za prawidłową realizację projektu i koordynację działań zmierzających do pomyślnego jego zakończenia.

Jego zadaniem będzie również  przygotowanie niezbędnej dokumentacji i umów z wykonawcami.

Czas trwania projektu maj – lipiec 2023 r.

Składanie dokumentów w dn. 14-19 grudnia 2022 roku w godz. 8:00-16:00 w siedzibie Stowarzyszenia „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” Krwony 32 62-720 Brudzew.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".