Księgowość bez tajemnic

13/03/2020
Księgowość bez tajemnic

W czwartek 5 marca w biurze LGD w Krwonach zorganizowane zostało szkolenie zatytułowane „Prowadzenie ewidencji księgowych w organizacji pozarządowej”. Spotkanie, które poprowadził Maciej Sobczak z Wielkopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej, cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem przedstawicieli trzeciego sektora. Podczas szkolenia omówiono dokumenty księgowe w NGO i obowiązki wynikające z ustawy o podatku dochodowym , podatku VAT i ustawy o rachunkowości. Uczestnicy rozmawiali również o tym, jak czytać sprawozdania finansowe i jak wyglądają obowiązki w zakresie sprawozdawczości.

  • DSC_0149
  • DSC_0139
  • DSC_0158
  • DSC_0153
  • DSC_0169
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".