KULTURA DLA POKOLEŃ

29/07/2021
KULTURA DLA POKOLEŃ

KULTURA DLA POKOLEŃ

W dniu 27 lipca br. miała miejsce uroczystość odsłonięcia muralu upamiętniającego fakt istnienia w Krwonach Szkoły Podstawowej. Pomysłodawcą tego przedsięwzięcia była Fundacja ze Smakiem powołana w 2006 roku do życia przez wójtów i burmistrzów gmin powiatu tureckiego (z wyłączeniem gminy Tuliszków) oraz wójtów gmin: Kościelec i Goszczanów.

Pomysłowi wykonania muralu przyświecał jeden cel – oddanie czci temu miejscu, a w szczególności hołdu uczniom i kadrze nauczycielskiej szkoły. Dla Fundacji ze Smakiem to także forma zbliżenia się do lokalnej wspólnoty, zainicjowania w budynku po byłej szkole,  w którym dziś mieści się siedziba Fundacji, Stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. i Spółdzielni Powrócisz tu – współpracy i integracji mieszkańców wszystkich gmin założycielskich. W obiekcie bowiem inicjowane będą i realizowane przedsięwzięcia mające na celu aktywizację społeczności 9 gmin poprzez działalność edukacyjną realizowaną w formie m.in. warsztatów kulinarnych, zielarskich, promocję produktów lokalnych, wpieranie organizacji pozarządowych. To w nim uruchomiona została przestrzeń, gdzie mieszkańcy i drobni wytwórcy mogą przetwarzać owoce i warzywa, by następnie sprzedawać je, uzyskując w ten sposób dodatkowe źródło dochodów.

Mural przedstawia uczniów pierwszej w historii szkoły ósmej klasy. Pomysłodawcom muralu zależało, aby zdjęcie, które będzie jego pierwowzorem odnosiło się do ważnego wydarzenia z życia szkoły. Uznano, że pierwsi uczniowie szkoły, którzy po reformie oświatowej zobligowani byli do ukończenia ośmiu klas (a nie siedmiu), będą stanowić najbardziej reprezentatywną grupę, która upamiętniać będzie nie tylko fakt istnienia przez kilkadziesiąt lat samej szkoły, ale także ważne zmiany w systemie edukacji w naszym kraju.

Autorem muralu jest znany w kraju artysta Arkadiusz Andrejkow. Mural współfinansowany został ze środków PROW LEADER w ramach realizacji projektu grantowego Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

 • DSC_0383
 • DSC_0384
 • DSC_0385
 • DSC_0386
 • DSC_0390
 • DSC_0394
 • DSC_0405
 • DSC_0418
 • DSC_0420
 • DSC_0423
 • DSC_0427
 • DSC_0428
 • DSC_0431
 • DSC_0433
 • DSC_0435
 • DSC_0436
 • DSC_0440
 • DSC_0441
 • DSC_0447
 • DSC_0448
 • DSC_0452
 • DSC_0459
 • DSC_0462
 • DSC_0466
 • DSC_0469
 • DSC_0472
 • DSC_0479
 • DSC_0490
 • DSC_0494
 • DSC_0496
 • DSC_0498
 • DSC_0501
 • DSC_0502
 • DSC_0504
 • DSC_0506
 • DSC_0512
 • DSC_0520
 • DSC_0522
 • DSC_0523
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".