Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Specjalista ds. promocji i marketingu e-commerce

27/01/2020
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Specjalista ds. promocji i marketingu e-commerce

! ZMIANA !

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie w dniu 30 stycznia 2020 r. o godz. 10.30 w biurze Stowarzyszenia w Krwonach.

  • Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Specjalista ds. promocji i marketingu e-commerce

    Pobierz
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".