Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

29/03/2018

W załączeniu prezentujemy listę kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko: Animator Rozwoju Lokalnego i Specjalista ds. projektów.

 

Informujemy, iż rozmowy kwalifikacyjne odbędą się dnia 30.03.2018 r. od godziny 9.00 w siedzibie LGD, ul. Kolska Szosa 3, Turek.