Nabór na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. promocji i marketingu e-commerce

13/01/2020
Nabór na wolne stanowisko pracy – Specjalista ds. promocji i marketingu e-commerce

OGŁOSZENIE

O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

SPECJALISTA DS. PROMOCJI I MARKETINGU E-COMMERCE

w Stowarzyszeniu „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R”

 1. Wykształcenie: wyższe (szczególnie: marketing, zarządzanie kulturą i mediami, media cyfrowe i komunikacja wizerunkowa, animacja kultury, itp.
 2. Wymagania konieczne dotyczące osoby starającej się o zatrudnienie na ww. stanowisku:
 • doświadczenie w branży marketingowej, w tym mile widziane w e-commerce
 • znajomość nowoczesnych narzędzimarketingu
 • wiedza o e-commerce i mediach społecznościowych
 • inicjatywa, kreatywność, niestandardowe i twórcze pomysły
 • łatwość w posługiwaniu się słowem pisanym i mówionym
 • samodzielność i wysokie zdolności organizacyjne
 • umiejętność prowadzenia projektów
 • łatwość nawiązywania kontaktów, zdolności interpersonalne
 • znajomość zagadnień SEO/SEM
 • praktyczna znajomość podstawowych narzędzi wspierających sprzedaż i analitykę
  e-commerce oraz swobodna interpretacja danych
 • umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów
 • znajomość pakietu MS Office
 • prawo jazdy kat. B
 1. Wymagania pożądane:
 • mieszkaniec obszaru działania LGD
 • doświadczenie w realizacji eventów
 • znajomość języka angielskiego
 • umiejętności trenerskie
 • praktyczna znajomość zagadnień fotografii produktowej (ew. innej)
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • udział w tworzeniu i wdrażaniu strategii marketingowych firmy
 • opracowywanie i wdrażanie projektów, w tym marketingowych
 • tworzenie oraz realizacja kampanii Social Media – przygotowywanie treści
 • projektowanie i aktualizowanie materiałów marketingowych
 • aktywne prowadzenie serwisów społecznościowych oraz portali (zarządzanie treścią)
 • pozyskiwanie i budowanie długofalowych relacji z klientami
 • współpraca z lokalnymi twórcami, podmiotami i wytwórcami
 • prowadzenie badań marketingowych – analiza rynku i konkurencji
 • udział w wydarzeniach i działaniach, w tym PR
 • tworzenie briefów, współpracaz agencjami marketingowymi i klientami
 • organizacja eventów i szkoleń (także występowanie w roli prowadzącego)
 • współpraca z mediami
 • przygotowywanie sprawozdań i analiz
 • monitorowanie branżowych innowacji
 • wykonywanie bieżących czynności wskazanych przez Dyrektora
 1. Oferujemy:
 • ciekawą i twórczą pracę w zgranym zespole
 • partnerskie stosunki
 • rozwój indywidualny, szkolenia
 • dobre standardy organizacji pracy i w razie potrzeby – elastyczny czas pracy
 • wynagrodzenie adekwatne do osiągnięć (prowizyjne)
 • umowa o pracę
 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny
 • curriculum vitae
 • kserokopie świadectw pracy
 • kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje zawodowe
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp.
 • referencje
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w biurze Stowarzyszenia  lub przesłać pocztą na adres: Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.”, Krwony 32, 62-720 Brudzew w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem:

 

„Konkurs na stanowisko: SPECJALISTA DS. PROMOCJI I MARKETINGU E-COMMERCE
w Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R w terminie do dnia 24 stycznia br., do godziny 15.00.
Aplikacje, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowych informacji udziela Magdalena Ciołek, numer telefonu: 63 289 36 57 lub 601 614 609.

 

Do dokumentów należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych tj. klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych).”

 

Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem naboru na wolne stanowisko pracownicze w Stowarzyszeniu „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R” wprowadzonym Uchwałą Nr VII/4/19 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 27 listopada 2019 r.

 

Lista kandydatów spełniających wymagania konieczne lub/i pożądane zostanie umieszczona na stronie internetowej www.lgd-tur.org.pl

 

Z kandydatami spełniającymi wymagania konieczne lub/i pożądane zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w dniu 28 stycznia 2020 r. o godz. 12.00 w biurze Stowarzyszenia w Krwonach.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".