NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE

14/12/2018
NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE

W dniu 11 grudnia 2018 roku Członkowie naszego stowarzyszenia zebrali się na Walnym Zebraniu, by dokonać wyborów uzupełniających członków zarządu w wyniku zmian w samorządzie terytorialnym w tegorocznych wyborach osób pełniących funkcje wójtów/burmistrzów, będących zarazem przedstawicielami naszych gmin członkowskich.

Wobec powyższego oraz w związku ze złożonymi rezygnacjami członków Zarządu wybrani zostali:

Pani Danuta Skubiszewska – mieszkanka gminy Władysławów (za Panią Annę Kotarską-Boczek)

Pani Patrycja Zielińska – wice wójt gminy Kościelec (za Pana Sylwestra Chęcińskiego)

Pan Tadeusz Gebler – burmistrz miasta i gminy Dobrej (za Pana Andrzeja Piątkowskiego)

Pan Ireneusz Augustyniak – wójt gminy Malanów (za Pana Sławomira Prentczyńskiego)

Pan Krzysztof Andrzejewski – wójt gminy Goszczanów (za Pana Łukasza Siewiora)

Pani Elżbieta Klanowska – wójt gminy Władysławów (za Pana Piotra Szewczyńskiego)

 

Ogłoszeniem wyników wyboru oraz podjęciem stosowanych uchwał, zakończono obrady Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Szczegółowy protokół  dostępny jest w siedzibie stowarzyszenia

  • DSC_0186
  • DSC_0150
  • DSC_0183
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".