NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE „TURKOWSKIEJ UNII ROZWOJU – T.U.R.”

19/05/2023
NADZWYCZAJNE WALNE ZEBRANIE „TURKOWSKIEJ UNII ROZWOJU – T.U.R.”

W dniu 19 maja  2023 r. w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości odbyło się posiedzenie Walnego Zgromadzenia „Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R”.

Na posiedzeniu zatwierdzono zmiany w Regulaminie Rady i zmiany w Statucie „Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.”

 

 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".