Nauka nie pójdzie w las. Rekrutujemy na wizyty studyjne!

26/07/2022
Nauka nie pójdzie w las. Rekrutujemy na wizyty studyjne!

Poszukujemy chętnych do udziału w wyjazdach studyjnych na temat: „urozmaicenie listy produktów lokalnych poprzez pobudzenie kreatywności mieszkańców obszaru Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R w zakresie dywersyfikacji dotychczasowej działalności” oraz „wsparcie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich w oparciu o wdrożenie ekologicznych form prowadzenia gospodarstwa rolnego”.

Do udziału w projekcie zapraszamy zwłaszcza młode kobiety, bo to przede wszystkim  z myślą o nich (paniach do 34 roku życia) udało nam się pozyskać pieniądze na dwa niezwykle interesujące wyjazdy studyjne.

Pierwszy z nich odbędzie się  już 17 sierpnia. Gospodarzem jednodniowego wyjazdu będzie Ostoja Natury – niezwykłe miejsce, stanowiące rolniczy ekosystem jutra, a więc modelowe rozwiązania gospodarstwa referencyjnego. W programie przewidziano zwiedzanie gospodarstwa, prezentację jego funkcjonalności oraz wykład o znaczeniu i rolni rolnictwa regeneratywnego. Istnieje możliwość zwiedzenia BIOhub Bazaru i BIOhub sklepu, prowadzonego przez gospodarstwo. Ta niezwykle ciekawa wyprawa może wskazać jakich rozwiązań i kierunków rozwoju powinna poszukiwać przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. Kolejnym elementem projektu jest wyjazd zaplanowany w dniach  26 – 28 września. Mieszkańców LGD TUR będzie gościć Lokalna Grupa Działania Zielony Pierścień na Lubelszczyźnie. Wśród tematów, jakie będą zgłębiać uczestnicy tego wyjazdu, mają być między innymi przykłady dobrych praktyk wykorzystywania lokalnych zasobów, w tym rola produktów lokalnych w rozwoju przedsiębiorczości. Uczestnicy zwiedzą też miejscowe mikroprzedsiębiorstwa, na przykład Manufakturę Różaną w Końskowoli, specjalizującą się wytwarzaniu   certyfikowanych produktów z płatków i owoców róży. Będzie również wizyta w Siedlisku Małgorzaty, stanowiącym swoiste w Ekomuzeum Lubelszczyzny w ramach kultywowania żywej tradycji.

Projekt „Nauka nie pójdzie w las” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na realizację działania  Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.  jako partner KSOW otrzymała dofinansowanie  w wysokości  23 873,00 zł.

Szczegółowy program wizyt oraz karta zgłoszenia – w załącznikach do pobrania

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".