NAUKA NIE PÓJDZIE W LAS

19/08/2022
NAUKA NIE PÓJDZIE W LAS

Co zrobić, aby z roku na rok zbierać coraz większe plony? Czym jest rolnictwo regeneratywne? Jakie są naturalne sposoby ochrony roślin? Jak prowadzić gospodarstwo rolne, by zapewnić symbiozę z naturą? To tylko niektóre z ciekawych tematów poruszanych podczas wyjazdu studyjnego do gospodarstwa „Ostoja Natury”.Gospodarstwo „Ostoja natury” prowadzone jest w formie rolniczej spółdzielni produkcyjnej. Jego wielkość to 50 ha, z czego obecnie pod produkcję warzyw przeznaczone jest 20 ha. Oczywiście w perspektywie spółdzielni jest zagospodarowanie całego obszaru. Zgodnie z ideą rolnictwa regeneratywnego to nie tylko ziemia „służy” ludziom, ale ludzie „służą” ziemi.

W przeciwieństwie do rolnictwa tradycyjnego, ale także i ekologicznego, rolnictwo regeneratywne wzmacnia glebę, podnosząc jej jakość, urozmaicając życie, tworząc ekosystem. Z każdym rokiem potencjał gleby wzrasta – następuje przyrost warstwy humusowej, zwiększa się liczba pożytecznych mikroorganizmów. Wzrost jakości gleby w tak prowadzonym gospodarstwie, nie tylko widoczny jest tzw. „gołym okiem”, ale potwierdzają to również wyniki badań. Gospodarstwo od początku swej działalności współpracuje z Instytutem Technologii Mikrobiologicznych z Turku, badającym jakość gleby w Ostoi. Ku wielkiemu zaskoczeniu rokrocznie efekty pracy w gospodarstwie mają swe odzwierciedlenie nie tylko w ilości i jakości zbiorów, ale i w zasobności gleby! Prowadzona jest także ścisła współpraca z Panem Sławomirem Gacką właścicielem firmy ProBiotics Polska z Bratuszyna. Mikroorganizmy z Bratuszyna stosowane są jako naturalne środki ochrony roślin, do zasilenia gleby, czy przy kompostowaniu.

W gospodarstwie prowadzona jest także hodowla zwierząt, które pełnią swoje funkcje w ogrodzie. Ciekawym rozwiązaniem, które zrobiło na nas duże wrażenie były tzw. „chicken traktory”, które przestawiane są w przestrzeni zielonej – dając tym samym ziemi naturalny nawóz, a kurczakom świeżą i czystą trawę jako źródło pożywienia. Dodatkowym plusem jest spełnienie przez nich roli „żywej kosiarki”. Rozwiązań, które zrobiły na nas duże wrażenie, było znacznie więcej. Jak chociażby muzyka poważna w szklarni, gdzie rosną maliny, czy tunele powietrze zapewniające przepływ powietrza, tj.: w okresie chłodu powietrze ciepłe pozyskiwane jest z gleby i oddawane przestrzeni w szklarni, a latem odwrotnie oraz dzbany z gliny „Ost-oye”, zasilające glebę w wodę.

Co najważniejsze – z rozmowy z prezesem spółdzielni Panem Piotrem Ostaszewskim emanuje ogromna pasja oraz zadowolenie z efektów pracy. Można by dodać – szybkich efektów pracy, gdyż Ostoja to zaledwie trzyletni okres działalności. Jej uruchomienie poprzedziło wieloletnie zdobywanie wiedzy i praktyki przez samego prezesa, który jak sam przyznaje – nie miał wcześniej doświadczeń i wiedzy w zakresie upraw rolnych, wdrażając nowe technologie dla dużego i znanego podmiotu na rynku. Co zatem skłoniło go do tak radykalnej zmiany życia? Świadomość niekorzystnych zmian, jakie zachodzą w środowisku oraz to z czym przyjdzie nam się w konsekwencji niszczycielskiej działalności człowieka niebawem zmierzyć. Z jednej strony Pan Piotr może dziś, choćby w skali mikro, w najbliższym otoczeniu, przeciwdziałać tym niekorzystnym zmianom, z drugiej – współuczestniczyć w tych zmianach na wsi, z dala od miasta, gdzie wiele wartości jest wciąż aktualnych, jak choćby serdeczność ludzi i nieoceniona pomoc sąsiedzka.

Wyjazd studyjny sfinansowany został w ramach projektu „Nauka nie pójdzie w las” ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Na realizację działania (2 wyjazdy studyjne) Stowarzyszenie Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.  jako partner KSOW otrzymała dofinansowanie  w wysokości  23 873,00 zł. Uczestnikami projektu są mieszkańcy i liderzy organizacji członkowskich z obszaru działania stowarzyszenia. AC

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".