NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z ROLNIKAMI

10/01/2023
NAWIĄZANIE WSPÓŁPRACY Z ROLNIKAMI

W czwartek 26 stycznia 2023 roku planujemy zorganizować spotkanie z rolnikami, aby wysłuchać potrzeb rolników i przedstawić możliwości, jakie możemy im zaoferować jak o LGD w ramach nowej perspektywy finansowej.

W związku z tym szukamy rolników i sadowników prowadzących uprawy, zajmujących się hodowlą czy wytwarzających żywność (zboża, owoce, warzywa, jaja, wędliny, sery, pieczywo, przetwory) z obszaru działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R., tj. gminy: Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Kościelec, Malanów, Przykona, Turek, Władysławów.

Zainteresowanych rolników prosimy o kontakt pod numerem telefonu 731121121

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".