NOC KUPAŁY 2022

27/06/2022
NOC KUPAŁY 2022

Słowiańskie tradycje i obrzędy związane z Nocą Kupały były tak silnie zakorzenione w ludowej kulturze, że zostały one zasymilowane i wciąż są praktykowane, również przez „Turkowską Unię Rozwoju – T.U.R.”, która 24 czerwca 2022 r. zorganizowała to wydarzenie po raz dziewiąty. Uczestnicy zgormadzeni nad Zbiornikiem Żeronice w Gminie Dobra zostali przywitani przez burmistrza Tadeusza Geblera i Prezes „Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.” Magdalenę Ciołek. Biały korowód z wiankami na głowach i śpiewem na ustach przemaszerował brzegiem zbiornika na miejsce wspólnej biesiady. Najważniejszym elementem kupałowych obrzędów jest ognisko, które wspólnie rozpalili włodarze gmin członkowskich. Jak co roku zorganizowano konkurs na najpiękniejszy świętojański wianek, w którym brały udział reprezentacje z każdej z gmin członkowskich. Wszystkie prace nagrodzono, a wianki popłynęły z falami Zbiornika Żeronice. Dla włodarzy gmin przygotowano, jak co roku przygotowano konkurs poszukiwania kwiatu paproci, który odnalazł wójt gminy Malanów- Ireneusz Augustyniak. Następnie rozpoczęto wspólną biesiadę – na stołach królowało swojskie jadło, zespół przygrywał ludowe melodie, a wszyscy śpiewali i tańczyli wokół ogniska do późnych godzin nocnych.

 

 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".