Nowe formularze wniosków o płatność dla operacji z poddziałania 19.2 Inne/Własne i 19.2 Premie

22/08/2019
Nowe formularze wniosków o płatność dla operacji z poddziałania 19.2 Inne/Własne i 19.2 Premie

Szanowni Państwo,

zamieszczamy przygotowany przez ARiMR dokument „Wskazówki do formularzy wniosków”. Jest to zbiór „technicznych” wskazówek ogólnych oraz szczegółowych przypadków, dotyczących sposobu wypełniania konkretnych pól we wnioskach. Korzystanie ze „Wskazówek…” nie jest obowiązkowe, ale może okazać się przydatne. Jest materiał pomocniczy dla Wnioskodawców. Zgodnie z informacją podaną w tym dokumencie w przygotowaniu są wskazówki w zakresie poddziałania 19.2 PROW – projekty grantowe oraz poddziałania 19.4 – koszty bieżące i aktywizacja.

Ponadto informujemy, iż ARiMR przygotowała nowe wersje dokumentów:

– formularz wniosku o płatność dla operacji z poddziałania 19.2 Inne/Własne wraz z plikiem dodatkowych arkuszy dla podmiotów współwnioskujących (WoP_19_2_IW_4z_20190530.xlsx i WoP_19_2_IW_4z_ark_wspolwn_20190530.xlsx)

– formularz wniosku o płatność dla operacji z poddziałania 19.2 Premie (WoP_19_2_P_4z_20190530.xlsx)

 

  • Formularz wniosku o płatność dla operacji z poddziałania 19.2 Inne/Własne wraz z plikiem dodatkowych arkuszy dla podmiotów współwnioskujących

    Pobierz
  • Formularz wniosku o płatność dla operacji z poddziałania 19.2 Premie

    Pobierz
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".