OBOWIĄZKI KOMUNIKACYJNE BENEFICJENTÓW EFSI

10/07/2024
OBOWIĄZKI KOMUNIKACYJNE BENEFICJENTÓW EFSI

Zgodnie z Harmonogramem realizacji planu komunikacji na rok 2024 – Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. poniżej załączamy informacje dotyczące konieczności przestrzegania obowiązków komunikacyjnych wynikających z art. 50 ust. 1 rozporządzenia UE 2021/1060 oraz zasad komunikacji, zgodnie z informacjami przekazanymi LGD przez IŻ oraz księgą wizualizacji w zakresie PS WPR. W załączeniu również materiały pomocnicze

  • Obowiązki Komunikacyjne Beneficjentów EFSI

    Pobierz
  • Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji

    Pobierz
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".