OCEŃ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ

04/01/2022
OCEŃ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ

Prosimy Państwa o wypełnienie ankiety. Zawarta w niej ocena pozwoli nam określić Państwa poziom zadowolenia z naszej działalności. Dzięki niej będziemy mogli wyciągnąć wnioski, co do dalszych działań, by były zgodne z Państwa oczekiwaniami.  Wypełnienie ankiety zajmie około 3 minut. Ankiety można wypełniać do poniedziałku 17 stycznia.
Poniżej bezpośredni link do ankiety

https://docs.google.com/forms/d/1xTUOh1qMZzdUBkos1U71ywjZpmR9ZOqfu22Lc4Yg3_c/edit

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".