OFERTA DLA NGO

14/10/2020
OFERTA DLA NGO

MIESZKAŃCY I DZIAŁACZE OBSZARU DZIAŁANIA TURKOWSKIEJ UNII ROZWOJU – T.U.R.!

 

Oferta dla organizacji pozarządowych!

Uruchomiliśmy nasz inkubator dla NGO, który pomaga w tworzeniu nowych
oraz rozwoju już istniejących organizacji.  W ramach Inkubatora oferujemy bezpłatną obsługę NGO:

 

  • usługi archiwizowania dokumentów: przechowywanie dokumentów na wydzielonej półce regału o wymiarach: 90cm x 40cm x 45 cm w specjalnie przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu;
  • usługi obsługi sekretariatu: w ramach usługi istnieje możliwość wskazania adresu siedziby lub e-mail oraz kontaktu telefonicznego Inkubatora w dokumentach rejestrowych lub innych organizacji pozarządowej (np. we wniosku o przyznanie dotacji) do celów korespondencyjnych, a także zamieszczenia informacji w specjalnie wyodrębnionej w tym celu zakładce na stronie internetowej LGD TUR;
  • korzystania z biura i sali szkoleniowej dla 12 miejsc osób w wymiarze 8 godzin w miesiącu (wyposażenie: rzutnik multimedialny, ekran, flipchart, laptop);
  • newsletter nt. organizowanych naborów dla NGO (wydarzenia dla NGO, bieżące informacje nt. pozyskiwania środków, przydatne porady i wiele innych ciekawych treści)

Ponadto w ramach Inkubatora NGO oferować będziemy:

  • bezpłatne usługi informacyjno-doradcze (m.in. rejestracji działalności, możliwości finansowania działalności NGO, pomoc w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie i ich rozliczanie);
  • usługi ksero:
  • usługi szkoleniowe, w tym szkolenia bezpłatne m.in. w ramach współpracy z Wielkopolskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej;
  • organizację raz do roku konferencji dla organizacji pozarządowych (pierwsza 2021);

 

 

ZAPRASZAMY PO SZCZEGÓŁY DO NASZEGO BIURA
KRWONY 32, 62-720 BRUDZEW, TEL. 63 289 36 57; 601 614 609, mail: [email protected]

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".