OFERTA NA FERIE ZIMOWE

05/01/2022
OFERTA NA FERIE ZIMOWE
Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych !
Zapraszamy do zapisów pod numerem telefonu 601 614 609
  • plakat piękna z natury
  • plakat czuję głód
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".