OGŁOSZENIE O NABORACH WNIOSKÓW

17/02/2020
OGŁOSZENIE O NABORACH WNIOSKÓW

                                                                      

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA TURKOWSKA UNIA ROZWOJU – T.U.R.

UPRZEJMIE INFORMUJE, IŻ W DNIACH 28.02-12.03.2020 R.
PRZEPROWADZONE ZOSTANĄ NABORY WNIOSKÓW W TRYBIE KONKURSOWYM

W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE TEMATYCZNYM:

 

  • BUDOWA LUB PRZEBUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ, LUB KULTURALNEJ

 

  • ROZWOJU RYNKÓW ZBYTU PRODUKTÓW I USŁUG LOKALNYCH

  • PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

 

OGŁOSZENIA O NABORZE WRAZ Z DOKUMENTAMI DO POBRANIA
ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ:


https://www.lgd-tur.org.pl/nabory/

 

Informacji udzielają także pracownicy biura LGD TUR pod numerem telefonu: 63 289 36 57;  601 614 609 oraz w biurze LGD – pod adresem Krwony 32, 62-720 Brudzew,
od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".