OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNICZE

06/12/2021
OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNICZE

Stowarzyszeniu „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R” ogłasza nabór na stanowisko pracownicze Specjalista ds. projektów-doradca. Szczegóły w załączniku. Zapraszamy!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".