OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA DS. FINANSÓW I ADMINISTRACJI

29/11/2021
OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY SPECJALISTA DS. FINANSÓW I ADMINISTRACJI

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy specjalista ds. finansów i administracji w Stowarzyszeniu „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R”

Szczegóły w załączniku

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".