ORGANIZACJA PRACY W BIURZE W DNIU 21.12.2021

21/12/2021
ORGANIZACJA PRACY W BIURZE W DNIU 21.12.2021

SZANOWNI PAŃSTWO W DNIU DZISIEJSZYM, TJ. 21.12.2021 R. BIURO TURKOWSKIEJ UNII ROZWOJU – T.U.R. BĘDZIE CZYNNE DO GODZINY 15.00 ZA NIEDOGODNOŚCI PRZEPRASZAMY!

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".