Ostatnie działanie w ramach projektu „(KO)operatywność na wsi” ZA NAMI…

01/11/2019
Ostatnie działanie w ramach projektu „(KO)operatywność na wsi” ZA NAMI…

Dzięki realizacji poniedziałkowego szkolenia pt.: „FORMALNO-PRAWNE ASPEKTY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ” zdobyliśmy elementarną wiedzę z zakresu sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych, sposobów tworzenia kooperatywy czy spółdzielni socjalnej, możliwości pomocy przez Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej, wszelkich dodatkowych wymogów (SANEPID, PRZEPISÓW WETERYNARYJNYCH, PPOŻ) oraz wprowadzania produktów na rynek i ich znakowania. W ramach programu przewidziany był także wykład dotyczący form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej, rodzaju jej opodatkowania, najczęściej wykorzystywanych umów w obrocie gospodarczym, zatrudniania pracowników czy też związanej z działalnością gospodarczą sprawozdawczości. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom projektu!

 

Powyższe działanie zostało zorganizowane w ramach realizacji operacji „(KO)operatywność na wsi”. Celem głównym projektu jest inspirowanie i inicjowanie działań wspierających rozwój partnerskiego podejścia na rzecz rozwoju przedsiębiorczości, budowanie postaw przedsiębiorczych w szczególności pośród osób młodych, aktywizacja seniorów i wzrost pewności siebie mieszkańców obszarów wiejskich Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. oraz promocja obszaru jako miejsca sprzyjającego rozwojowi społecznych inicjatyw poprzez organizację wyjazdów studyjnych, szkolenia, warsztatu, seminarium, stoiska produktów lokalnych i filmu promującego potencjał wsi do końca października 2019 r.

  • DSC_1290
  • DSC_1304
  • DSC_1287
  • 74607734_1915346535277982_4203210864523739136_o
  • DSC_1301
  • DSC_1265
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".