Ostatnie w tym roku spotkanie z koordynatorami

04/10/2018

W dniu 27 września 2018 r. Mieliśmy przyjemność gościć koordynatorów gminnych. Wszakże frekwencja nie dopisała, ale jak mawiają – nie liczy się ilość, ale jakość!

Spotkanie stanowiło okazję do podsumowania wdrażania LSR. Przypomnijmy – za nami wszystkie przewidziane w tym okresie programowania nabory. „Wszystkie” w tym wypadku nie oznacza, że ostatnie. Dyskutowano właśnie między innymi nad prawdopodobieństwem ogłoszenia dodatkowych naborów, w tym w jakim zakresie, na jakie przedsięwzięcia i z jaką alokacją.

Dodatkowo koordynatorzy zapoznali się z realizacją wskaźników oraz wydatkowaniem środków z budżetu na wdrażanie LSR. Ciekawostką był zaprezentowany „ranking” pozyskanych środków z podziałem na gminy.

Zebranych poinformowano także o realizacji Planu komunikacji w kolejnych latach.

BARDZO DZIĘKUJEMY KOORDYNATOROM ZA PRZYBYCIE – MIMO NAPIĘTEGO HARMONOGRAMU PRACY I URLOPU WYPOCZYNKOWEGO 🙂

  • DSC_0124b
  • DSC_0126b
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".