PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2023 ZBLIŻA SIĘ KU KOŃCOWI…

29/06/2023
PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2023 ZBLIŻA SIĘ KU KOŃCOWI…
Wdrażana przez Lokalną Grupę Działania Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. perspektywa finansowa 2014-2023 zbliża się ku końcowi. Okres ten był dla LGD TUR pełen wyzwań, co miało przede wszystkim związek ze zmianą dotychczasowej siedziby – z Turku do Krwon (gm. Brudzew). Z jednej strony nowe miejsce otworzyło moc możliwości dla dalszego rozwoju, z drugiej – stanowiło (i stanowi nadal) nie lada wyzwanie dla działającej w formie stowarzyszenia organizacji.

W okresie 2019-2021 w nowej siedzibie stowarzyszenia powstał ogród ze 150 odmianami starych drzew owocowych przy współpracy z wykładowcami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zakładając szkółkę w Krwonach, koordynator merytoryczny Pan Robert Wieczorek dbał o spełnienie wszelkich wymogów szkółkarskich, by ostatecznie LGD TUR w roku 2020 mogła dokonać nasadzeń wcześniej zaszczepionych pod jego okiem i przy udziale wolontariuszy z obszaru – drzew owocowych. W ogrodzie nie zabrało także pszczół, którymi zajmuje się zaprzyjaźniony z pszczelarz – Pan Józef Wielogórka. W wyniku realizacji kolejnego projektu „Korzenie i Skrzydła” w roku 2021 w Krwonach utworzony został także zielnik. Obok niego powstały także sale: zielarska i konferencyjna, w których prowadzona jest edukacja zielarska, w tym warsztaty naturalnych kosmetyków. W murach po byłej szkole podstawowej swoje miejsce mają także współpracujące z Turkowską Unią Rozwoju – T.U.R. organizacje pozarządowe. W ramach utworzonego w 2020 roku Inkubatora dla NGO pod nazwą „Wspólny Pokój” powstały pomieszczenia: biurowe, salka spotkań oraz archiwum, wyposażone w sprzęt multimedialny, z których nieodpłatnie korzystać mogą inne organizacje. Organizacjom przekazywane są informacje nt. dostępnych środków pomocowych, realizowane są dla nich szkolenia, konkursy i inne wydarzenia.

Obecnie w ramach projektu współpracy „Dobre bo nasze” prowadzone są działania związane z uruchomieniem punktu informacji turystycznej w oparciu o atrakcje i zasoby lokalne, promowane za pośrednictwem portalu, który można znaleźć pod adresem www.swojskieklimaty.org.pl. W ramach projektu dostępny będzie także ogród sensoryczny z tężnią solankową oraz wystawa multimedialna, poświęcona Naturze. Sala multimedialna, która ma uaktywniać wszystkie zmysły zwiedzających, zintegrowana będzie z teleportalami zlokalizowanymi na terenie gmin członkowskich oraz aplikacją mobilną na telefon.

W siedzibie w Krwonach prowadzone są liczne warsztaty oraz podejmowane wizyty studyjne. Edukacja stanowi bowiem jedno z priorytetowych zadań Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R., która dokłada starań, by miejsce to „żyło” i było atrakcją także dla dzieci i mieszkańców z całego obszaru. Stowarzyszenie wspólnie z lokalnymi rolnikami, usługodawcami, wytwórcami i rękodzielnikami inicjuje działania mające na celu stworzenie oferty Ziemi Tura – marki, która będzie dla regionu wyróżnikiem i która to pozwoli w przyszłości rozwinąć go turystycznie. Już niebawem będzie można poznać kolejnych lokalnych wytwórców i producentów, których wyroby zostaną docenione przez znawców regionu i odznaczone znakiem Produkt Certyfikowany Ziemi Tura. Produkty certyfikowane można nabyć w sklepie internetowym www.sklep.swojskieklimaty.org.pl

Reasumując – lata 2014-2023 zdominowały działania o charakterze inwestycyjnym, zaś nadchodzący okres programowania 2023-2027 będzie skoncentrowany na animacji lokalnej społeczności i tworzeniu marki, wyróżniającej obszar.

Dokonując podsumowania, nie można pominąć działań stowarzyszenia w zakresie przyznawania środków finansowych innym podmiotom i organizacjom z programu Leader. Aktywność i sprawność działania stowarzyszenia w ramach tzw. „pierwszego kamienia milowego”, sprawiła że już w 2018 roku osiągnięto wszystkie zakładane w strategii rozwoju lokalnego wskaźniki. Sprawność funkcjonowania i wdrażania celów została doceniona przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, dlatego też z pierwotnego budżetu 1 750 000 euro z roku 2015, budżet w roku 2023 wzrósł do kwoty 2 620 000 euro. Wszystkie konkursy zostały ogłoszone, a wysokość zakontraktowanych środków wynosi blisko 70 proc. budżetu. W tej chwili w urzędzie marszałkowskim procedowane są wnioski z największego w historii LGD naboru na „podejmowanie działalności gospodarczej”, w ramach którego ocenianych jest 39 wniosków oraz w ramach konkursu Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej rekreacyjnej, lub kulturalnej (7 wniosków). LGD TUR żywi nadzieję, że wszystkim wnioskodawcom uda się przejść pozytywnie procedurę oceny w urzędzie, dzięki czemu będzie można z końcem roku pochwalić się blisko 100 procentowym wykorzystaniem budżetu.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".