UKONSTYTUOWANIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA T.U.R.

12/06/2024
UKONSTYTUOWANIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA T.U.R.

W dniu 28 maja 2024 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zarządu Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. kadencji 2024-2029. Podczas posiedzenia dokonano wyboru Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika oraz Sekretarza.

Ponownie na Prezesa wybrano Panią Magdalenę Ciołek, która pełni tę funkcję nieprzerwalnie od 2008 roku. W przypadku Wiceprezesa także miała miejsce reelekcja – ponownie Wiceprezesem został Pan Karol Mikołajczyk.

W skład prezydium weszli ponadto:

Urszula Lament – Skarbnik

Jak Nowak – Sekretarz

Pełen skład zarządu znajdziecie Państwo pod adresem:

https://www.lgd-tur.org.pl/organizacja-stowarzyszenia/czlonkowie-zarzadu-stowarzyszenia-10-maja-2024-r/

 

Przed zarządem Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. rok pełen wyzwań. W tym roku uruchomione zostaną bowiem nabory w ramach następujących przedsięwzięć:

 • 01.10.24-15.10.24 – P.1.1. Wspieranie rozwoju gospodarczego w ramach tzw. zielonej gospodarki (Przedsiębiorstwa)16.10.24- 30.10.24 – P.1.3 Inwestycje w infrastrukturę publiczną na obszarach wiejskich na rzecz ochrony powietrza i zrównoważonego rozwoju (jednostki sektora finansów publicznych, NGO)
 • 04.11.24- 18.11.24  – P.3.2 Promocja dziedzictwa historyczno-kulturowego obszaru (Jednostki sektora finansów publicznych, NGO)
 • 25.11.24-09.12.24 – P.1.2. Zwiększenie atrakcyjności oferty turystycznej w regionie (Rolnicy)
 • 25.11.24-09.12.24 – P.1.4. Zwiększenie dostępu do małej infrastruktury rekreacyjno-turystycznej (Jednostki sektora finansów publicznych, NGO)
 • 30.12.24-13.01.25 – P.1.6. Laboratorium innowacji i transfer wiedzy w zakresie ekotechnologii, w tym biotechnologii i rolnictwa regeneratywnego (LGD)
 • 02.12.24-16.12.24 – P.2.5.  Dostosowanie systemu nauczania na poziomie zawodowym do wymogów rynku pracy oraz zielonej gospodarki (Jednostki sektora finansów publicznych, NGO)
 • 02.12.24-16.12.24 – P.2.4. Wzrost jakości edukacji w szkołach podstawowych (Jednostki sektora finansów publicznych, NGO)

 

To także czas, kiedy nadal realizowane są działania aktywizujące w ramach Planu Komunikacji (PK) na lata 2016-2023. W tym roku w ramach PK przewidujemy takie działania jak: Kampania informacyjna dotycząca założeń LSR na lata 2016-2023

W tym miejscu pragniemy Państwa zaprosić na najbliższe wydarzenie, jakie odbędzie się w dniu 22 czerwca 2024 – KONCERT Z OKAZJI NOCY KUPAŁY W WYKONANIU ZESPOŁU MANDORLA.

Więcej na ten temat pod adresem:

https://www.lgd-tur.org.pl/aktualnosci/muzyka-slowian-muzyka-swiata-niezwykly-koncert-w-wykonaniu-zespolu-mandorla-w-kolnicy/

Równolegle z wydarzeniami w ramach kończącej się już perspektywy finansowej, na ten rok wyznaczono ambitne zadania, z których  część realizowana będzie w ramach animacji, jaka została zaplanowana w nowej strategii rozwoju na lata 2023-2027. W tym:

 1. Organizacja konferencji zielarskiej – III/IV kwartał
 2. Organizacja konkursu – Osoba sięgająca gwiazd III kwartał
 3. Organizacja „Spotkań otwartych członków stowarzyszenia – Cudze chwalicie swego nie znacie” pod hasłem Szlakiem bocianim – lipiec
 4. Promocja dziedzictwa kulturowego poprzez organizację wydarzenia kulturowego na terenie Gminy Brudzew – 22 czerwca
 5. Organizacja konkursu dla młodzieży – w ramach aktywizacji, zgodnie z Planem działania III/IV kwartał
 6. Realizacja działań na rzecz seniorów – w ramach aktywizacji, zgodnie z Planem działania IV kwartał
 7. Realizacja działań na rzecz liderów społecznych – w ramach aktywizacji, zgodnie z Planem działania III kwartał
 8. Realizacja Planu szkoleń dla członków Rady oraz pracowników biura zgodnie z Planem Szkoleń
 9. Bieżąca współpraca ze Stowarzyszeniem na rzecz Spółdzielni Socjalnych (dyżury ekspertów w zakresie prawa, finansów, ekonomii społecznej)
 10. Realizacja szkoleń i warsztatów dla KGW oraz dzieci i młodzieży wg zapotrzebowania
 11. Organizacja wizyty studyjnej dla Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego – 18-20 czerwca

 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".