PLENEROWY POKAZ FILMU ZIARNO ŚWIADOMOŚCI W KRWONACH

06/06/2024
PLENEROWY POKAZ FILMU ZIARNO ŚWIADOMOŚCI W KRWONACH

W środę 5 czerwca w ogrodzie Stowarzyszenia miała miejsce projekcja filmu Ziarno Świadomości. Swoją obecnością zaszczycili nas – jeden z dwóch twórców filmu Rafał Smykowski oraz Natalia Cikowska – Koordynator Kina Objazdowego.

Data projekcji była świadomym wyborem władz Stowarzyszenia, bowiem właśnie 5 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Środowiska. Powstający przez 6 lat film Rafała Smykowskiego oraz Filipa Koneckiego to dokument, przedstawiający sytuację w polskim rolnictwie. Autorzy filmu odnieśli się zarówno do negatywnych aspektów, jak chociażby kwestii uwarunkowań prawnych, które nierzadko stawiają polskich rolników w gorszym położeniu względem sąsiadów zza wschodniej granicy, jak i pozytywnych – pokazując, że powrót do tradycyjnego, zdrowego rolnictwa nadal jest możliwy. Opowiedziana historia – to żywy przykład ludzi, zamieszkujących rejon Podlasia, którzy udowadniają, że rolnictwo bez stosowania środków syntetycznych do ochrony i wzrostu roślin jest nie tylko możliwe, ale i opłacalne. Osnową jest postać Pedra Dogora, młodego rolnika, który wraz z rodziną postawił na rolnictwo prowadzone w zgodzie z naturą i który to wraz z innymi bohaterami filmu dowodzi, że powrót do  tradycyjnych metod upraw to jedyny możliwy kierunek. Kierunek, który pozwoli zachować bioróżnorodność w środowisku i zapewnić żywność dla przyszłych pokoleń. Tak właśnie postrzegamy ten film i jego przekaz – ma skłaniać do refleksji nad tym, w jakim kierunku dziś zmierzamy i co pozostawimy dla przyszłych pokoleń. Świadomość stanu większości polskich gleb – postępujący proces erozji, pustynnienia, brak materii organicznej i utrata bioróżnorodności to dziś tak naprawdę największy problem, z którym musimy się zmierzyć! Idea kina objazdowego – zdaje się być tu najbardziej trafionym pomysłem. Ta forma przekazu nie tylko bowiem gromadzi i integruje ludzi, którzy mają świadomość konieczności wprowadzenia jak najszybszych zmian, ale przede wszystkim skłania do rozmów i wymiany poglądów na ten temat. Ważnym dla nas po projekcji filmu był głos współpracującego z naszą organizacją, współorganizatora wydarzenia – Pana Sławka Gacki z firmy ProBiotics Polska – który podkreślił, że w tym wypadku trzeba działać i to działać szybko, gdyż sama świadomość zmian to już za mało. W imieniu władz Gminy  Brudzew, głos zabrał Wice Wójt Pan Paweł Jacaszek, który zwrócił uwagę, że dokonując wyboru żywności nie należy kierować się wyłącznie jej pięknym wyglądem, że „pełnowymiarowa” i równa pietruszka z marketu, może być dla naszego zdrowia zgubna. Włodarze Gminy Brudzew dostrzegając ważność roli edukacji, w szczególności ludzi młodych w zakresie  zmian zachodzących w środowisku, także włączyli się w organizację wydarzenia, organizując tego dnia dodatkowy pokaz filmu w Szkole Podstawowej w Brudzewie.

Jako główny organizator wydarzenia – chcielibyśmy wszystkim serdecznie podziękować za tak liczne przybycie! Dziękujemy twórcom filmu za tak piękną ideę i wkład pracy, także osobom występującym w filmie, które zechciały podzielić się z nami swoim doświadczeniem oraz pięknym i świadomym życiem! Dziękujemy współorganizatorom, że zawsze możemy na Was liczyć! Strażakom z Krwon za wsparcie i pomoc – ilekroć znajdziemy się w potrzebie!

Film obejrzało 60 osób i choć czujemy w tym względzie pewien „niedosyt” wierzymy, że ziarno świadomości zostało także i u nas zasiane oraz że dzięki uczestnikom wydarzenia zbierać będziemy tego piękne i zdrowe plony!

 • IMG_9457
 • IMG_9488
 • _MG_9515
 • _MG_9521
  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
  Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
  w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
  Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
  "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".