Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Podpisanie umów z grantobiorcami na realizację projektu grantowego

23/08/2017
Podpisanie umów z grantobiorcami na realizację projektu grantowego

Dziś, 23 sierpnia, nastał niezwykły dzień. Podpisywaliśmy pierwsze umowy z grantobiorcami na realizację grantów w ramach projektu Oferta usług na rzecz włączenie społecznego osób zależnych. 10 organizacji przystąpiło do realizacji projektu. Zadania dotyczą włączenia społecznego osób zależnych. Będą to m.in. warsztaty kulinarne, warsztaty dla osób z zaburzeniami psychicznymi, warsztaty pomagające przezwyciężyć bariery i słabości skierowane do seniorów, warsztaty komputerowe, warsztaty rzeźby dla dzieci niepełnosprawnych.

Zapowiada się wiele ciekawych wydarzeń! Naszym grantobiorcom życzymy powodzenia w realizacji projektów.

 • umowyPG1www01
 • umowyPG1www02
 • umowyPG1www03
 • umowyPG1www04
 • umowyPG1www05
 • umowyPG1www06
 • umowyPG1www08
 • umowyPG1www09
 • umowyPG1www10
 • umowyPG1www11
 • umowyPG1www12
 • umowyPG1www13