PODPISANIE UMOWY RAMOWEJ NA RELIZACJĘ LSR NA LATA 2023-2027

09/01/2024
PODPISANIE UMOWY RAMOWEJ NA RELIZACJĘ LSR NA LATA 2023-2027

Wtorek 9 stycznia 2024 r. zapisze się w historii naszej Lokalnej Grupy Działania „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” jako bardzo ważna data, bowiem właśnie dzisiaj została podpisana umowa ramowa na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Do naszej siedziby do Krwon przybyli bardzo ważni dla nas goście:
– Pan Krzysztof Grabowski – wicemarszałek województwa wielkopolskiego,
– Pani Izabela Mroczek – dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich.
– Pani Małgorzata Blok – prezesa Wielkopolskiej Sieci LGD,
– Panią Magdalena Ciołek – prezesa Lokalnej Grupy Działania „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.”
– włodarza naszych gmin członkowskich:
– Pan Cezary Krasowski – wójt gminy Brudzew,
– Pana Tadeusz Gebler – burmistrza Miasta i Gminy Dobra,
– Pan Jan Nowak – wójt Gminy Kawęczyn,
– Pana Dariusz Ostrowski – wójt gminy Kościelec,
– Pana Mirosław Broniszewski – wójt gminy Przykona,
– Pan Karola Mikołajczyk – wójt gminy Turek,
– Pani Elżbieta Klanowska – wójta gminy Władysławów
– Przedstawiciele Rad Gmin Członkowskich,
– sołtysi, liderzy i społecznicy z aktywnych sołectw,
– członkowie Zarządu i Rady członkowie „Turkowskiej Unii Rozwoju.

Lokalna Strategia Rozwoju wdrażana będzie w okresie programowania 2023-2027 na obszarze ośmiu gmin członkowskich: Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Kościelec, Malanów, Przykona, Turek, Władysławów. Na jej wdrożanie, w tym na koszty zarządzania otrzymano wsparcie w wysokości 3 547 719,70 euro.

Więcej o naszej strategii przeczytacie Państwo tutaj.

Umowę na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 podpisali Pan Krzysztof Grabowski – wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Pani Magdalena Ciołek – prezes „Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.” i Pan Karol Mikołajczyk – wiceprezes „Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.”.

Dzień 9 stycznia dla naszej Lokalnej Grupy Działania jest wyjątkowy pod jeszcze jednym względem, ponieważ dzisiaj mieliśmy także otwarcie wystawy mulitmedialnej. Uroczyście wstęgę przecięli Pan wicemarszałek Krzysztof Grabowski i Pani prezes Magdalena Ciołek.

Wystawa została przygotowana w związku z realizacją Projektu Współpracy „Dobre bo Nasze” w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Oficjalna inauguracja projektu przewidywana jest na marzec br.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".