PODSUMOWALIŚMY 2019 ROK!

27/02/2020
PODSUMOWALIŚMY 2019 ROK!
W środę 26 lutego wraz z członkami Rady LGD, beneficjentami i przedstawicielami JST oceniliśmy skuteczność wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, a także omówiliśmy działalność Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. w minionym roku.
Wszystkie opinie i sugestie, które zebraliśmy podczas spotkania refleksyjnego zorganizowanego przez nas w Tureckim Inkubatorze Przedsiębiorczości pomogą nam lepiej i sprawniej realizować zadania zaplanowane w najbliższych miesiącach.
Bardzo dziękujemy za obecność na warsztatach, dyskusję i cenne uwagi!
Zapraszamy do zapoznania się z poniżej załączoną treścią podsumowania tegorocznego spotkania.
 • DSC_0009
 • DSC_0017
 • DSC_0019
 • DSC_0027
 • DSC_0037
 • DSC_0049
 • DSC_0052
 • DSC_0064
 • DSC_0074
 • Podsumowanie spotkania refleksyjnego

  Pobierz
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".