POEZJA NIEJEDNO MA IMIĘ

26/10/2021
POEZJA NIEJEDNO MA IMIĘ
W poniedziałek 25 października 2021 roku, w naszej siedzibie w Krwonach, miało miejsce niezwykłe wydarzenie, które zapewne zapisze się w historii naszej organizacji. Otóż w niezwykłym klimacie, przy dźwiękach między innymi utworów Chopina, po mistrzowsku zagranych przez Lenę Ledoff Dąbrowską – znaną pianistkę i kompozytorkę jazzową, odbyła się premiera Antologii wierszy mieszkańców Ziemi Tura. Tomik poezji jako inicjatywa zrodził się na przełomie 2014/2015 roku, kiedy to przy okazji wydania Zbioru wyrazów dawnych i zapomnianych mieliśmy okazję poznać Panią Helenę Mżywę – mieszkankę naszej gminy Władysławów, której wiersze również znalazły się w Antologii. To Pani Helenka i jej twórczość stały się inspiracją do wydania tomiku poezji i to jej osobie jest on dedykowany. Obok wierszy Pani Heleny znalazły się wiersze także innych mieszkańców – Pani Agnieszki Lipskiej, Pani Doroty Małachowskiej, Pani Marty Kamińskiej, Pani Małgorzaty Marcinkowskiej, Pani Alicji Ogrodowczyk, Pani Anny Pękacz, Pani Kingi Trzmielewskiej, Pani Wiktorii Ślusarek, Pana Tomasza Stolarskiego, Pana Pawła Dębowieckiego oraz Pana Macieja Andrzejewskiego.
Podczas wieczoru mieliśmy okazję zapoznać się z wierszami naszych poetów w interpretacji Przemysława Dąbrowskiego – aktora teatru Kazimierza Dejmka w Łodzi. Projekt zrealizowany został przez Spółdzielnię Socjalną Powrócisz tu w ramach operacji grantowej pn.: POEZJA NIEJEDNO MA IMIĘ.
Przedsięwzięcie to po raz kolejny dowiodło, że na naszej Ziemi żyją wielcy ludzie – wielcy duchem, wrażliwi na otaczający świat i utalentowani.
 • DSC_0129
 • DSC_0133
 • DSC_0131
 • DSC_0141
 • DSC_0152
 • DSC_0165
 • DSC_0179
 • DSC_0150
 • DSC_0154
 • DSC_0191
 • DSC_0209
 • DSC_0181
  Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
  Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
  w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
  Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
  "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".