Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Posiedzenie Rady – 06.12.2017

29/11/2017
Posiedzenie Rady – 06.12.2017

Uprzejmie informujemy, iż dnia  6 grudnia 2017 r. o godz. 14:30, w siedzibie LGD przy  ul. Kolska Szosa 3 w Turku, odbędzie się posiedzenie Rady Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

W załączeniu przewidywany porządek posiedzenia.

  • Porządek posiedzenia Rady LGD

    Pobierz