Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Posiedzenie Rady – 24.10.2017

17/10/2017
Posiedzenie Rady – 24.10.2017

Uprzejmie informujemy, iż w związku z zakończeniem naboru nr 4/2017/G w ramach projektu grantowego „Kultywowanie tradycji regionu” posiedzenie Rady Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. odbędzie się dnia 24 października  2017 r. o godz. 09:00  w siedzibie Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. przy ul. Kolska Szosa 3 w Turku.

W załączeniu przewidywany porządek posiedzenia.