Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Posiedzenie Rady – 27.03.2018 r.

20/03/2018
Posiedzenie Rady – 27.03.2018 r.

Uprzejmie informujemy, iż dnia 27 marca 2018 r. o godz. 9:00 w siedzibie LGD przy ul. Kolska Szosa 3 w Turku, odbędzie się posiedzenie Rady Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

W załączeniu przewidywany porządek posiedzenia.

  • Porządek posiedzenia Rady LGD

    Pobierz