Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Posiedzenie Rady LGD

23/05/2018
Posiedzenie Rady LGD

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 30 maja 2018 r. o godz. 9:00 w siedzibie LGD przy ul. Kolska Szosa 3 w Turku, odbędzie się posiedzenie Rady Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. celem rozpatrzenia protestów w ramach naboru nr 12/2018.

W załączeniu przewidywany porządek posiedzenia.

 

 

Zaproszenie na Posiedzenie Rady w dniu 30 05 2018 r

  • Zaproszenie na Posiedzenie Rady w dniu 30.05.2018 r.

    Pobierz