Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Posiedzenie Rady LGD

13/06/2018

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 21 czerwca 2018 r. o godz. 8:30 w siedzibie LGD przy ul. Kolska Szosa 3 w Turku, odbędzie się posiedzenie Rady Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. W załączeniu przewidywany porządek posiedzenia.

Zaproszenie na Posiedzenie Rady 21_06_2018 (2)