Posiedzenie Rady Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

20/04/2020
Posiedzenie Rady Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

W dniu 20 kwietnia br. odbyło się posiedzenie Rady Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.,  podczas którego dokonano oceny wniosków złożonych w ramach naborów 13/2020 (22 złożone wnioski); 14/2020 (2 złożone wnioski); 15/2020 (2 złożone wnioski).

Wyniki oceny zostaną zamieszczone na stronie internetowej LGD T.U.R. w dniu 27 kwietnia br.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".