Posiedzenie Zarządu – 12.12.2017

05/12/2017
Posiedzenie Zarządu – 12.12.2017

Informujemy, że 12 grudnia 2017 roku o godzinie 17:45 na terenie gminy Brudzew w Kolnicy (Kolnica 32), odbędzie się posiedzenie Zarządu Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".