Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Posiedzenie Zarządu – 25.10.2017

17/10/2017
Posiedzenie Zarządu – 25.10.2017

Informujemy, że 25 października 2017 roku o godzinie 14.00 w biurze LGD w Turku, przy ul. Kolska Szosa 3, odbędzie się posiedzenie Zarządu Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.