Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Posiedzenie Zarządu Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

26/03/2019
Posiedzenie Zarządu Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.

W dniu 22 marca odbyło się posiedzenie Zarządu Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. Było to posiedzenie poprzedzające Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia, które datowane jest na dzień 27 marca br., na godzinę 13.

Podczas spotkania dyskutowano nad programem działania na rok 2019, ponadto poruszono kwestię zmiany wysokości składek członkowskich dla osób fizycznych i organizacji pozarządowych.

  • DSC_0359
  • DSC_0363
  • DSC_0361
  • DSC_0358