Powitanie Lata w Kościelcu

21/06/2022
Powitanie Lata w Kościelcu

Wójt  gminy Kościelec oraz przewodniczący Rady Gminy zapraszają w sobotę 25 czerwca  na

Powitanie Lata. W programie festynu wiele atrakcji dla dużych i małych. Początek, godz. 16.00. Miejsce: amfiteatr w Kościelcu

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".