Projekt „Siła Wzrastania”

01/10/2020

 

 

                                     Projekt Siła Wzrastania realizowany w ramach
Poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”,
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że projekt Siła Wzrastania został zrealizowany!

Przyczynkiem do jego realizacji były doświadczenia, którymi podzieliła się z nami podczas realizacji projektu współpracy, zaprzyjaźniona MAS OPAVSKO (Lokalna Grupa Działania z terenów Opawy w Czechach), która to od wielu lat aktywnie działa w promowaniu i rozwijaniu produktów regionalnych.
Byśmy i my mogli promować produkty z naszego obszaru, wpierw musieliśmy dotrzeć do lokalnych wytwórców, rękodzielników i usługodawców. Tu z kolei niezwykle pomocne okazały się nasze kontakty, które zdobyliśmy w toku lat funkcjonowania naszej Lokalnej Grupy Działania, a w szczególności realizacji licznych projektów, które pozwoliły nam poznać osoby, które stawiają sobie za cel pielęgnowanie lokalnych tradycji i kultury.
Wspólne warsztaty z naszymi partnerami z MAS OPAVSKO, wsparte wizytą u czeskich producentów i wytwórców produktów lokalnych, działających pod wspólną marką identyfikującą obszar i potwierdzającą jakość, pozwoliły nam opracować własny regulamin certyfikacji produktów lokalnych.
Powołana przez nas grupa ekspertów – osób legitymujących się wiedzą etnologiczną, historyczną, geograficzną, czy też osób specjalizujących się w działaniach na rzecz ochrony środowiska, jak również zdrowego odżywiania, wyłoniła pierwszą grupę certyfikowanych produktów. Ich specyfika wykazuje związek z naszym regionem, a co więcej – pozostają one w zgodzie z naturą, odznaczając się zarazem wysoką jakością i unikatowością.
Są one bliskie naszym sercom oraz obranej przez nas strategii działania, dlatego też w kolejnych latach będziemy aktywnie wspierać lokalnych wytwórców, usługodawców i rękodzielników. Jednym z elementów  podjętych przez nas działań w tym zakresie, jest utworzenie portalu sprzedażowego www.sklep.swojskiekliamty.org.pl.

Mamy nadzieję, że spotka się on z Państwa uznaniem i okaże się pomocnym narzędziem do stawiania nie tylko pierwszych, ale i kolejnych kroków w rozwoju własnych pasji i zainteresowań, że dostarczy wielu ciekawych doznań i wrażeń z obcowania z tym, co niepowtarzalne, piękne i swojskie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".