Promocja i marketing produktów spożywczych- szkolenie

09/10/2018
Promocja i marketing produktów spożywczych- szkolenie

W imieniu jednego z naszych grantobiorców serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu nt. Promocji i marketingu produktów spożywczych, które poprowadzi Pan Wojciech Lewandowski. 

Szkolenie odbędzie się 24 października w godz. od 8.30 do 16.30 w Sali Konferencyjnej Tureckiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Turku, ul. Jedwabnicza 4.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://fundacjazesmakiem.pl/aktualnosci/szkolenie-promocja-marketing-produktow-spozywczych/

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".