Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".

Przesunięcie terminu posiedzenia Rady LGD

16/02/2018

W dniu 16.02.2018 r. w biurze LGD odbyło się posiedzenie Rady LGD. Z powodu braku quorum Przewodnicząca Rady postanowiła o przesunięciu terminu posiedzenia na 23.02.2018 r.

W załączeniu protokół oraz zaproszenie na posiedzenie Rady w wyznaczonym terminie.

  • Protokół z posiedzenia Rady LGD - 16.02.2018

    Pobierz
  • Zaproszenie na posiedzenie Rady - 23.02.2018 r.

    Pobierz