Pudełka życia – gmina Władysławów

28/12/2017
Pudełka życia – gmina Władysławów

6 grudnia 2017 roku zostaliśmy zaproszeni do uczestniczenia w spotkaniu z sołtysami i przywódcami z obszaru gminy Władysławów by promować akcję Pudełko życia. Zastępca wójta, Pan Piotr Szewczyński poprowadził spotkanie, z ramienia gminy zaprosił też lokalną prasę i inne media.

Na terenie tej gminy  akcja prowadzona jest przez stowarzyszenie Koniczynka w ramach projektu „Seniorzy – nowe spojrzenie ku przyszłości”.  Beata Modrzejewska Prezes Stowarzyszenia wyjaśniła zebranym, że na terenie gminy jest ponad 1500 osób w wieku powyżej 65 roku życia, to najwięcej spośród wszystkich gmin w naszym powiecie tureckim.  Z tego też powodu działania podejmowane na rzecz seniorów są niezwykle cenione.

W ramach projektu zostały zakupione „pudełka życia”, które zostaną rozprowadzone wśród seniorów i osób samotnych z terenu Gminy Władysławów. Do  przekazania pudełek życia osobom samotnym i schorowanym zobowiązali się Sołtysi gdyż oni znają mieszkańców swoich wsi najlepiej. Pudełka będzie można otrzymać również w ośrodku zdrowia.

Spotkanie odbyło się 6 grudnia były także mikołajkowe prezenciki, opowieści i żarty.

Rozpropagowanie pudełek życia na terenie gminy będzie wymagało zaangażowania ze strony Pań Sołtysek i Panów Sołtysów, ale wszyscy zostali zachęceni do działania dzięki komentarzowi jednego z Nich: „Jeśli życie chociaż jednej osoby zostanie dzięki temu uratowane to warto to zrobić”.

Dziękujemy za zaangażowanie i życzymy powodzenia!

  • pudelko-zycia-wladyslawow-www11
  • pudelko-zycia-wladyslawow-www03 - Kopia
  • pudelko-zycia-wladyslawow-www06 - Kopia
  • pudelko-zycia-wladyslawow-www01
  • pudelko-zycia-wladyslawow-www09
  • pudelko-zycia-wladyslawow-www10
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".