Pudełko życia

10/10/2017
Pudełko życia

Lokalni Liderzy ruszają z akcją Pudełko życia!

W piątek w Sali Inkubatora Przedsiębiorczości w Turku odbyło się spotkanie z udziałem przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych z terenu działania Stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. oraz służb medycznych, którego tematem były kwestie związane z wdrożeniem inicjatywy Pudełko życia.

Pudełko życia to inicjatywa mająca na celu ochronę życia mieszkańców – osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych poprzez wdrożenie pudełek, w których znajdować się będzie Karta informacyjna wypełniana zarówno przez osobę zainteresowaną, jak i lekarza. W karcie znajdą się informacje niezbędne dla służb medycznych, podejmujących czynności ratownicze jak m.in. informacja o osobie, którą należy powiadomić, której należy przekazać klucze, powierzyć zwierzę oraz informacje o chorobach, operacjach, alergiach, przyjmowanych lekach. Oklejone pudełka przechowywane będą w urządzeniu, które dziś występuje w każdym domu – w lodówce. Informacją dla pracownika pogotowania o znajdującym się pudełku – będzie naklejka na lodówce z napisem Pudełko życia.

Stowarzyszenie Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. pomysł na wdrożenie Pudełka życia zaczerpnęło z inicjatywy wdrażanej przez Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku z Krobi. Pierwotnie miała być to inicjatywa, którą stowarzyszenie miało samo realizować. Jednak ogłaszany przez Turkowską Unię Rozwoju konkurs na realizację projektu grantowego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Leader pn.: Oferta usług na rzecz włączenia społecznego osób zależnych, stał się doskonałą inicjatywą, by pomysłem zarazić organizacje pozarządowe działające na obszarze stowarzyszenia (gminy powiatu tureckiego z wyłączeniem Tuliszkowa oraz Gmina Kościelec i Gmina Goszczanów). Pomysł zyskał akceptację i uznanie lokalnych liderów organizacji i tym samym został ujęty we wnioskach o dofinansowanie projektów. TUR w ramach przedsięwzięcia koordynuje zakup pudełek oraz prowadzi akcję promocyjną, finansuje plakaty i naklejki na lodówkę.

Pierwsze pudełka i naklejki dystrybuowane będą z początkiem listopada, wtedy też pojawiają się w wyznaczonych miejscach plakaty informacyjne. Punkty odbioru wskazane zostaną na plakatach przez Stowarzyszenia realizujące inicjatywę: …. oraz Gminę Brudzew i Gminę Goszczanów.

Niezwykle duże znaczenie dla powodzenia całej inicjatywy będzie zaangażowanie lekarzy rodzinnych, gdyż dane o pacjencie przez nich zawarte na Karcie stanowić będą najbardziej cenne źródło informacji przy ratowaniu życia ludzkiego przez pracowników pogotowania medycznego.

  • pudelko-zycia-www01
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".