ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „GWIAZDA ROKU” 2022

12/12/2022
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „GWIAZDA ROKU” 2022

Stowarzyszenie „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R” zorganizowało konkurs „Gwiazda Roku” 2022, który był skierowany do społeczników, liderów, działaczy lokalnych, którzy aktywnie angażowali się w 2022 roku w działalność na rzecz swojej społeczności lokalnej i którzy pochodzą z obszaru działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R. tj. z Gminy: Brudzew, Dobra, Goszczanów, Kawęczyn, Kościelec, Malanów, Przykona, Turek, Władysławów oraz miasta Turek.

Celem Konkursu BYŁO nagrodzenie tytułem „Gwiazda Roku” osób działających na rzecz dobra wspólnego w organizacjach pozarządowych (w myśl art. 3 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), grupach nieformalnych przy organizacjach pozarządowych oraz w placówkach samorządu lokalnego.

Konkurs miał docenić i promować osoby, które są aktywne, biorą sprawy we własne ręce, działają na rzecz innych, działają na rzecz zmiany, na której zyskuje społeczność lokalna lub środowisko, walczą skutecznie z problemami społecznymi lub im zapobiegają, podejmują inicjatywę rozwiązania dotychczas omijanego problemu, są pomysłodawcami i organizatorami szczególnie wartościowych oddolnych działań, akcji i inicjatyw społecznych.

Do konkursu zgłoszono 10-cioro społeczników.

Gmina Brudzew: Ryszard Kaszyński

Gmina Dobra: Przemysław Dąbrowski

Gmina Kawęczyn: Jarosław Król, Sylwester Dzikowski, Jarosław Pasik, Marcin Mazurek

Gmina Kościelec: Maria Szkudlarek

Gmina Przykona: Małgorzata Zawada

Gmina Turek: Kinga Trzmielewska

Gmina Władysławów: Bartłomiej Wiśniewski

W dn. 7.12.2022r. obradowała kapituła konkursu „Gwiazda Roku” 2022 w składzie:

Przedstawiciel Stowarzyszenia Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.: Magdalena Ciołek
Przedstawiciel mediów lokalnych: Anna Wiśniewska – Kocik
Przedstawiciele instytucji publicznej: Katarzyna Antosik, Aleksandra Wróblewska, Tomasz Józefowicz, Joanna Szymczak, Gerard Marchewka
Przedstawiciel organizacji pozarządowych: Dawid Zbawicki

Przeprowadzono tajne głosowanie.

Wyniki konkursu „Gwiazda Roku” 2022 ogłoszono na Bożonarodzeniowym Kiermaszu Rękodzieła pt. „Pierwsza Gwiazdka” w niedzielę 11 grudnia 2022 roku.

Tytuł „Gwiazda Roku” 2022 uzyskał społecznik Przemysław Dąbrowski z Gminy Dobra.

Laureat konkursu został nagrodzony tytułem „Gwiazda Roku 2022”, otrzymał statuetkę, dyplom i nagrodę pieniężną o wartości 1000zł, którą ze sceny zadeklarował przeznaczyć na Teatr w Dobrej.

Wyróżniono również społeczniczkę Kingę Trzmielewską z Gminy Turek.

Dzięki naszemu patronowi medialnemu, każdy ze społeczników będzie miał możliwość zaprezentowania swoich działań w naszych mediach lokalnych na stronie internetowej www.turek.net.pl

Zapraszamy serdecznie wszystkich społeczników biorących udział w konkursie „Gwiazda Roku” 2022 na spotkanie integracyjne, które odbędzie się w środę 11 stycznia 2023 roku o godz. 14:30 w siedzibie Stowarzyszenia „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” Krwony 32 62-720 Brudzew.

Podziwiamy Państwa zaangażowanie, oddanie, otwartość i poświęcenie dla Waszych społeczności lokalnych.

Serdecznie dziękujemy – Panu Tomaszowi Rosińskiemu właścicielowi Restauracji Vega z Długiej Wsi – Sponsorowi Głównemu oraz sponsorom: Panu Zbigniewowi Smolińskiemu właścicielowi Zakładu Mięsnego Smoliński w Długiej Wsi oraz Spółdzielni Socjalnej POWRÓCISZ TU z Turku, z siedzibą w Krwonach za ufundowanie nagrody pieniężnej.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".