ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „OPOWIADANIE Z TUREM PISANE”

22/12/2022
ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU „OPOWIADANIE Z TUREM PISANE”

Stowarzyszenie Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R. w związku z rozpoczętymi pracami nad nową strategią rozwoju lokalnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2023-2027, przystąpiła do organizacji konkursu „OPOWIADANIE Z TUREM PISANE”, mającego na celu zaktywizować młodzież z obszaru działania naszego stowarzyszenia, zwiększyć ich wiedzę o regionie oraz rozwijać pasje literackie.

Do udziału w konkursie zaproszeni zostali uczniowie szkół średnich z obszaru działania Turkowskiej Unii Rozwoju – T.U.R.: Licem Ogólnokształcące w Turku, Zespół Szkół Technicznych im. w Turku, Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich oraz Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu.

Zadaniem konkursowym było dokończenie jednego z czterech opowiadań, inspirowanych przyrodą, historią, tradycjami, czy kulturą obszaru działania organizatora, autorstwa pisarza  Macieja Sobczaka.

Do konkursu „OPOWIADANIE Z TUREM PISANE” zgłoszono 4 opowiadania z dwóch szkół średnich:

  • Liceum Ogólnokształcące w Turku:

– „Wojciechowe kroniki”  Oliwier Grzelak kl. 1a,

– „Ziemia Tura”- Joanna Gogol kl. 1a.

  • Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich:

– „Było sobie drzewo” Agata Ruda kl. 1TR,

– „Ziemia Tura” Wiktoria Knebel kl. 4TRB

W dn. 19.12.2022r. zebrała się kapituła konkursu „OPOWIADANIE Z TUREM PISANE” w składzie:

Przedstawiciel Stowarzyszenia „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” : Magdalena Ciołek

Autor tekstów: Maciej Sobczak

Historyk: Bartłomiej Stachowiak

Poloniści: Jolanta Frątczak, Anna Gruszczyńska, Paweł Gruszczyński

Uczennica LO w Turku Joanna Gogol zgłosiła pracę pt. „Ziemia Tura”, która była przypisana ZSRCKU w Kościelcu. Zgodnie z regulaminem konkursu powinna była dokończyć opowiadanie „Wojciechowe kroniki”. Kapituła konkursowa podjęła decyzję, że zostanie ona oceniana równorzędnie z pozostałymi pracami.

Zgodnie z regulaminem konkursu kapituła konkursowa wyłoniła laureatów i wyróżniła uczestników konkursu w kategoriach szkolnych.

W dn. 22 grudnia 2022 roku Prezes Zarządu Magdalena Ciołek w imieniu kapituły konkursowej wręczyła nagrody uczestnikom konkursu.

  • Liceum Ogólnokształcące w Turku:

Joanna Gogol- I miejsce

– Oliwier Grzelak – wyróżnienie

Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich:

Wiktoria Knebel – I miejsce

– Agata Ruda – wyróżnienie

Pełni uznania i szacunku życzymy wytrwałości, dalszych sukcesów oraz rozwijania pasji literackich!

Nagrodami w konkursie były:

  • czytnik e-booków dla jednego finalisty z każdej ze szkół – nagroda główna;
  • karta podarunkowa do sklepu „Empik” o wartości 200 zł dla osób wyróżnionych;
  • książki pisarza Macieja Sobczaka wraz z imiennym autografem, „ANTOLOGIA WIERSZY MIESZKAŃCÓW ZIEMI TURA” wydana przez Spółdzielnię Socjalną „Powrócisz tu”, „WSPOMNIENIA WIECZNIE ŻYWE” wydane przez Stowarzyszenie „Turkowska Unia Rozwoju – T.U.R.” dla wszystkich uczestników;
  • publikacja opowiadania finalistów w formie e-book na stronie internetowej organizatora (która zostanie opublikowana po pracy redaktora).

Kapituła konkursowa zdecydowała, że ze względu na małą liczbę prac konkursowych, nie zostanie wybrana nagroda specjalna „Najlepsze opowiadanie według Publiczności”.

Nagrody zostały sfinansowane w ramach PROW – PROGRAM LEADER.

Poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca PROW 2014 - 2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Strona prowadzona przez Turkowską Unię Rozwoju - T.U.R.
w ramach operacji, której celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, Europa inwestująca w obszarach wiejskich. Operacja współfinansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" w ramach działania
"Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER".